Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mieterinteressensgemeinschaft Österreichs, Verein

1100 Wien, Antonsplatz 22

Phone: 01-602 25 31

E-mail: office@mig.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch 15-18.30 Uhr

Description

Beratung in Deutsch, Türkisch, ev. Englisch

Topics
Tenants' counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at