Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrales Fundservice der Stadt Wien - MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Phone: 01-4000-8091

E-mail: fundservice@ma48.wien.gv.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Mittwoch, Freitag 8-15.30 Uhr, Donnerstag 8-17.30 Uhr
24. und 31.12. sowie Karfreitag: 8-11.30 Uhr
(werktags)
Topics
Lost-property office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at