Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bezirksgericht Favoriten, Familienberatung - Wiener Familienbund, Verein

Phone: 01-601 48

E-mail: office@wiener-familienbund.at

Website:

Business Hours

Dienstag 8-13.30 Uhr

Description

Rechts- und Sozialberatung, Scheidungsberatung
Anmeldung nicht erforderlich
kostenlos

Topics
Family counselling at court
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at