Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Geriatriezentrum Favoriten, Geriatriezentrum der Stadt Wien - Wiener Krankenanstaltenverbund [Not public]

Phone: 01-601 91-8408

Phone: 612-0 (Magistratsintern)

Fax: 01-601 91-8409

E-mail: gzs.post@wienkav.at

Website:

Description

Der Betrieb des GZ Favoriten wird mit Jahresende eingestellt. Derzeit übersiedeln die Bewohnerinnen des GZ Favoriten in andere Pflegeeinrichtungen. Eine Aufnahme ist daher nicht möglich.
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at