Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinder- und Jugendpsychiatrisches Ambulatorium mit Tagesklinik - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

1030 Wien, Kölblgasse 10

Phone: 01-4000/53 480

Fax: 01-4000-99-53 489

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Ambulatorium: Kinder und Jugendliche
Tagesklinik: Jugendliche (12-18 Jahre)
Angehörigenberatung
Einzel- und Gruppentherapie

Topics
Mental diseases
Psychotherapy for young persons
Social psychiatric services
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at