Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen - die Boje, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Phone: 01-406 66 02

E-mail: ambulatorium@die-boje.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-14 Uhr telefonische Terminvereinbarung

Description

Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach traumatischen Erlebnissen wie zum Beispiel Unfall, Tod, Krankheit
Vertragsambulatorium der Kassen
Träger: Individualpsychologisches Zentrum gemeinnützige GmbH des Vereins die Boje - Individualpsychologisches Zentrum
Topics
Crisis intervention
Trauma
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at