Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ausflugsaktion - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-170 112

Fax: 01-313 99-370 130

E-mail: pk@kwp.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Tages- und Halbtagesausflüge Mai bis September
v.a. für BesucherInnen der Pensionistenklubs
Die Höhe der Kostenbeiträge richtet sich nach dem Einkommen

  • Tagesausflugsfahrten ohne Mobilpass: € 35,-
  • Tagesausflugsfahrten mit Mobilpass: € 25,-
  • Halbtagesausflugsfahrten: , 15,- bis 20,-
  • Der Kostenbeitrag bei den Tagesausflugsfahrten beinhaltet die Fahrt, ein Mittagsmenü mit Getränk und eine Jause mit Getränk.
  • Der Kostenbeitrag bei den Halbtagesausflugsfahrten beinhaltet die Fahrt und eine Jause mit Getränk.

Auskünfte und Anmeldung in den Pensionistenklubs und Pensionisten-Wohnhäusern

Topics
Excursions
Leisure time offers for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at