Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ÖGB, Österreichischer Gewerkschaftsbund

Phone: 01-534 44-39

Fax: 01-534 44-100611

E-mail: oegb@oegb.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-15 Uhr, Freitag 8-12 Uhr
Topics
Trade union
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at