Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Antrag auf Förderung von Leistungen - Fonds Soziales Wien (FSW)

Website:

Topics
Admission to nursing homes
Application forms
Disabled persons - counselling
Rehabilitation for old persons in nursing homes
Residences for older persons
Residential and nursing homes private with subsidies
Residential and nursing homes public
Transport services for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at