Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Baecker & Partner GmbH, Notruftelefon, für ganz Österreich

Phone: 01-798 50 20-19

Fax: 01-798 50 20-23

E-mail: r.doeller@bewachung-baecker.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Notruftelefon, Schlüsselsafe, Schlüsseldepot, Falldedektor
Begleitung zu Amtswegen und Banken

Topics
Emergency alarm
Key safe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at