Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ombudsstelle für Studierende, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

l1010 Wien, Minoritenplatz 5 [Postadresse]

Phone: 0800 311 650

Fax: 01-531 20-995544

E-mail: info@hochschulombudsmann.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-16 Uhr, persönliche Beratung nach Vereinbarung

Description

Beschwerde- und Beratungsstelle für Studierende

Topics
Students
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at