Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Streetwork Meidling - Verein Rettet das Kind, Jugendberatung und Straßensozialarbeit mit jungen Menschen im 12. Bezirk

Mobile phone: 0676 / 492 25 77

Mobile phone: 0699 / 158 577 80 (Leitung)

Fax: 01-253 3033 5004

E-mail: streetwork.meidling@rdk-wien.at

Website:

Business Hours

Beratung: Donnerstag 18-20 Uhr
Individuelle Beratungstermine bzw. Auskünfte: Montag-Freitag unter der Nummer 0676/492 25 77
Topics
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at