Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Geriatrisches Tageszentrum Anton Benya, 12., 13., 23.Bezirk - Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH

Phone: 01-981 21-2620

Fax: 01-981 21-9-2620

E-mail: gtz-antonbenya@wiso.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Day care centres for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at