Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

PULSHIV, Interessensvertretung von und für Menschen mit HIV/AIDS und deren Angehörige

Mobile phone: 0699 / 114 03 426

E-mail: pulshiv@gmx.at

Website:

Business Hours

Montag-Samstag 9-19 Uhr

Description

Kontaktperson: Wiltrut Stefanek

Persönliche Beratung / Gespräche und Informationen
Aufklärungs- und Präventionsarbeit
gemeinsame Aktivitäten

Topics
Aids self-help
Immunodeficiencies Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at