Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für Kompetenzen, domino-Verein für emanzipatorische Behindertenpolitik

Phone: 0650 / 92 914 92

E-mail: andreas.oechsner@zfk.at

Website:

Business Hours

nach Vereinbarung

Description

Begleitung von Persönlichen Zukunftsplanungen
Aus- und Weiterbildungen zu den Themen Veränderung, Persönlichkeit stärken, Persönliche Zukunftsplanung, Dienstleistung Persönliche Assistenz

Topics
Organizations for persons with disabilities
Personal assistance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at