Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

AÖF – Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Informationsstelle gegen Gewalt

Phone: 01-544 08 20

Fax: 01-544 08 20-24

E-mail: informationsstelle@aoef.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-17 Uhr

Description

Informationsmaterial zum Thema Gewalt an Frauen in verschiedenen Sprachen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Konzeption und Durchführung von Seminaren
Entwicklung neuer Maßnahmen
Aufbau von Initiativen gegen Gewalt an Frauen

Topics
Violence
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at