Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Servicestelle - MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Phone: 01-4000-8040

Fax: 01-4000-99-40579

E-mail: servicestelle@ma40.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Telefonisch: Montag-Freitag 8-18 Uhr
Persönlich: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8-15 Uhr, Donnerstag 13-17.30 Uhr

Description

Beschwerdebearbeitung
Beratung in sozialen Fragen

Topics
Social counselling
Social welfare centres
Social welfare office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at