Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Familie und Beratung, Verein, Familienberatung

Phone: 01-277 70-249

Website:

Business Hours

Dienstag 9-12 Uhr

Description

Rechtsberatung
Schwerpunkt: Trennungs- und Scheidungsberatung
kostenlos
Anmeldung nicht erforderlich

Elternberatung bei Scheidung im Einvernehmen nach § 95 Abs.1a AußStrG (Außerstreitgesetz) ist in türkische Sprache möglich, jedoch kostenpflichtig. Terminvereinbarung unter 0681 / 81 77 60 53

Topics
Family counselling
Family counselling for migrants
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at