Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gerontopsychiatrisches Zentrum - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

Phone: 01-4000-53 090

Fax: 01-4000-53 099

E-mail: gpzpost@psd-wien.at

Website:

Business Hours

Anmeldung: Montag-Freitag 9-15 Uhr

Description

Beratung, Diagnostik, Therapieempfehlung
(Überweisung durch behandelnden Arzt erbeten)
Beratung für Angehörige

Topics
Caring relatives
Dementia
Gerontopsychiatry
Social psychiatric services
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at