Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Infoline Straße und Verkehr / Störungshotline - MA 33

1110 Wien, Senngasse 2

Phone: 01-955 59 (Infoline Straße und Verkehr, täglich 7-18 Uhr)

Phone: 0800 33 80 33 (Lichttelefon, 0-24 Uhr, gebührenfrei)

Fax: 01-4000-99-33 000

E-mail: post@ma33.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Infoline Straße und Verkehr: täglich 7-18 Uhr
Kostenlose Störungshotline: 0-24 Uhr

Description

Meldung von Störungen der Straßenbeleuchtung, öffentlichen Uhren, Anstrahlungen und Ampelanlagen

Topics
Road safety
Street lighting
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at