Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gesundheitsberufe - Stadt Wien Gesundheitsdienst (MA 15)

Phone: 01-4000-87 700

Fax: 01-4000-99-87 575

E-mail: gesundheitsberufe@ma15.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Parteienverkehr: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.30-12 Uhr
Amtsstunden: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr (ausgenommen Feiertage), Karfreitag, 24. und 31.12. 7.30-12 Uhr

Description

Information über Ausbildung und Berufsausübung in den medizinischen Gesundheitsberufen und der Heimhilfe

Topics
Nursing professions
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at