Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

11 88 11, AP Dialog GmbH

Phone: 11 88 11 (ohne Vorwahl)

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Kosten maximal € 3,64 pro Minute

Topics
Directory of enquiries
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at