Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anonyme Ess-Süchtige – Overeaters Anonymus

1020 Wien, Nepomukgasse 1 [Kirche St. Nepomuk]
1120 Wien, Am Schöpfwerk 31 [Nachbarschaftszentrum]
1010 Wien, Zedlitzgasse 11 [Theaterraum]

Mobile phone: 0664 / 585 42 33

Mobile phone: 0699-817 898 21

E-mail: english_vienna@overeatersanonymous.at

E-mail: info@overeatersanonymous.at

Website:

Business Hours

Montag 19-20.15 Uhr, 1020 Wien, Nepomukgasse 1, Mobil: 0699-81 78 98 21
Donnerstag 19-20.30 Uhr, 1120 Wien, Am Schöpfwerk 31, Mobil: 0660-711 96 00
Dienstag 18 - 19 Uhr, 1010 Wien, Zedlitzgasse 11 (Theaterraum), Mobil: 0680 - 507 79 40

Description

Genesung von allen Formen des Zwanghaften Essverhaltens nach dem 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker

Topics
Eating disorders self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at