Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kind und Kegel, Verein

1020 Wien, Praterstraße 14, 8 [Eltern-Kind-Zentrum]

Phone: 01-503 71 88

E-mail: info@kind-und-kegel.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-12 Uhr, 13-15 Uhr

Description

Verschiedene Eltern-Kind-Spielgruppen (0-3 Jahre), AUCH SOMMERSPIELGRUPPEN
Eltern-Kind-Cafe (Dienstag 15-17.30 Uhr), Babytreff, Elternbildung (Vorträge, Workshops), Feste
Pädagogische Beratung, Psychologische Beratung, Sozialberatung, systemisches Coaching bei Erziehungsfragen und beruflichen Anliegen (Kostenbeitrag)

Topics
Parental counselling
Parental education
Parents' and children's centres
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at