Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Programm für Frauengesundheit, MA 24 - Strategische Gesundheitsversorgung

Phone: 01-4000-84 200

Fax: 01-4000-99-84 200

E-mail: frauengesundheit@ma24.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anfrage
Topics
Health promotion
Women’s health
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at