Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Allgemeinpsychiatrische ambulante Tagesklinik, Klinik Penzing (früher: SMZ Baumgartner Höhe), 17., 18., 19. Bezirk

Phone: 01-910 60-21930

Phone: 619 21 930 (Magistratsintern)

Fax: 01-910 60-21939

E-mail: tanja.ferrari@gesundheitsverbund.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

ärztliche, pflegerische, psychologische und sozialarbeiterische Betreuung
Musik-, Bewegungstherapie, Gedächtnistraining, Angehörigenberatung

Kosten übernimmt Krankenkasse (Selbstbehalt für Fahrtendienst)

Topics
Caring relatives
Gerontopsychiatry
Psychiatry in hospital
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at