Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Alles Auskunft, Firma 11 88 99 Alles Auskunft Telefonauskunft AG

Phone: 11 88 99

Business Hours

0-24 Uhr

Description

maximal EUR 1,81 pro Minute

Topics
Directory of enquiries
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at