Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesstelle für Sektenfragen, Bundesministerium für Arbeit, Jugend und Familie

Phone: 01-513 04 60

Fax: 01-513 04 60-30

E-mail: bundesstelle@sektenfragen.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-17 Uhr

Description

Information und psychosoziale Beratung (kostenlos)

Topics
Sects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at