Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

TÜRKIS ROSA LILA TIPP, Verein zur Beratung, Information und Bildung, sowie Förderung der Kommunikation und kulturellen Arbeit von Lesben, Schwulen und Trans* Personen

Phone: 01-586 81 50

Fax: 01-585 41 59

E-mail: lilatipp@dievilla.at

Website:

Business Hours

Peer-Beratung für u.a. Lesben, Schwule, bi-, pansexuelle Menschen, trans, inter* und nicht-binäre und queere Menschen bzw LGBTIQA* Menschen
Montag und Mittwoch 17-20 Uhr
Topics
Gay
Lesbian
Transgender
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at