Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Schlaganfallselbsthilfegruppe

1010 Wien, Hegelgasse 8, 18 [Büro]

Phone: 01-888 33 00

E-mail: office@schlaganfallselbsthilfe.org

Website:

Business Hours

Montag und Donnerstag 8.30-12.30, sonst Anrufbeantworter
Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat 18-20 Uhr in der SOPHOS Akademie. Nähere Infos telefonisch oder auf der Homepage.
Topics
Neurological diseases self-help
Stroke self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at