Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Maimonideszentrum, Essen auf Rädern

Phone: 01-725 75-6111 (Montag-Freitag)

Mobile phone: 0664 / 884 181 64 (Samstag, Sonntag und Feiertag)

Fax: 01-725 75-6139

E-mail: empfang-mz@maimonides.at

Website:

Business Hours

Bestellungen Montag-Sonntag 8-14 Uhr

Description

koscheres Essen
täglich warmes Mittagessen, auf Wunsch auch kaltes Abendessen
Preise auf Anfrage
Bestellung: spätestens 9 Uhr des Zustelltages
Topics
Meals on wheels
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at