Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Familien-Service

Phone: 0800 240 262 (gebührenfrei aus ganz Ö.)

E-mail: familienservice@bka.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-15 Uhr

Description

Information zu den Familienleistungen des Bundes, insbesondere Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld
Topics
Family benefit
Ministry of Family Affairs
State ministries
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at