Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fahrtendienst für Menschen mit Behinderung, in Behinderteneinrichtungen (Regelfahrtendienst) - Fonds Soziales Wien (FSW)

1030 Wien, Guglgasse 7-9

Phone: 01-24 5 24

Fax: 01-24 5 24-89 10620

E-mail: post-bzbh@fsw.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8-15 Uhr, Donnerstag 8-17.30 Uhr

Description

Regelfahrtendienst in Tagesstruktureinrichtungen
Sondergenehmigung Fahrtendienst in Hort, Privat- und Bundesschulen sowie Integrationskindergärten
Topics
Transport services for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at