Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

jedmayer - Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-4000-53 800

Phone: 01-4000-53 799 (24-Stunden-Hotline)

Fax: 01-4000-53 690

E-mail: jedmayer@suchthilfe.at

Website:

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: 0-24 Uhr
Persönliche Erreichbarkeit im Tageszentrum:
täglich außer Dienstag: 9.30-17.30 Uhr, Dienstag 13-17.30 Uhr
Persönliche Erreichbarkeit in der Notschlafstelle:
täglich 17.30-8 Uhr

Description

Beratung und Betreuung
Tageszentrum
Notschlafstelle
Infektionsprophylaxe
Gemeinwesenorientierte Straßensozialarbeit


Betreutes Wohnen
Topics
Drug addiction
Streetwork with drug addicts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at