Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haller und Felsinger GmbH, Fahrtendienst, für Freizeit- und Regelfahrten

Phone: 01-869 62 62

Fax: 01-869 62 62-50

E-mail: office@haller-mobil.at

Website:

Business Hours

täglich 6-23.30 Uhr
Topics
Transport services for leisure activities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at