Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gebietskrankenkasse, Gruppe Leistungserbringung

Phone: 01-601 22-2840

Website:

Business Hours

Kundenbetreuungszeiten: Montag-Freitag 7-14.30 Uhr
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 7-18 Uhr

Description

Liste der Vertragsunternehmen

Topics
Transport service enterprises
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at