Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Obdach Josi, Tageszentrum - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-24 5 24-40 120

E-mail: obdach.josi@fsw.at

Website:

Business Hours

täglich (auch an Wochenenden und Feiertagen) 9–18 Uhr
Ausnahme: jeden ersten Mittwoch im Monat nur von 9–14 Uhr
eine Schließwoche im Jahr im Juni (Instandsetzung)

Description

Tagesaufenthalt, Betreuung und Sozialarbeit, Ruhebetten, Depot für Wertsachen, Möglichkeit zum Kochen, Duschen, Louisebus (Dienstag 15-18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9-13 Uhr)

Sozialberatung, Verwahrung von Dokumenten und Geld

Straßensozialarbeit

Topics
Day centres for homeless persons
Streetwork with homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at