Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Chancenhaus SalztorZentrum für Männer, Heilsarmee Österreich

1020 Wien, Große Schiffgasse 3 [Chancenhaus SalztorZentrum für Männer]

Phone: 01 214 48 30 10

Phone: 01-214 48 30-6027

Phone: 01-214 48 30-6055

E-mail: salztorzentrum@heilsarmee.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-17 Uhr

Description

Zugang zum Chancenhaus nach telefonischer Anmeldung.

Topics
Emergency accommodation for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at