Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Psychoanalytische Beratungsstelle, Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse

Phone: 01-319 35 66

Fax: 01-319 35 66

E-mail: beratungsstelle@psychoanalyse.or.at

Website:

Business Hours

Dienstag 10-12 Uhr, Freitag 16-18 Uhr (telefonische Anmeldung)

Description

kostenlose Information und Beratung über Psychoanalyse und psychoanalytische Psychotherapie (2-3 Gespräche)

Topics
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at