Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Arge für Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit, Verein

Phone: 01-535 91 09

E-mail: argewdv@verweigert.at

Website:

Business Hours

Beratung Montag um 18 Uhr

Description

Beratung zu Fragen der Wehrdienstverweigerung und des Zivildienstes

Topics
Civilian alternative service
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at