Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Vorsorgezentrum - Stadt Wien Gesundheitsdienst (MA 15)

Phone: 01-688 21 60

Website:

Business Hours

Blutabnahme: nur nach Terminvereinbarung jeden Dienstag und Donnerstag, von 7.15 bis 10.15 Uhr
Untersuchung: Terminvereinbarung nach der Blutabnahme
Topics
Check-ups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at