Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Universitätszahnklinik Wien GmbH, Medizinische Universität Wien

1090 Wien, Sensengasse 2A

Phone: 01-400 70-0

Fax: 01-400 70-3039

E-mail: office-unizahnklinik@meduniwien.ac.at

Website:

Business Hours

täglich (auch Wochenende) 7.45-13 Uhr Ambulanz
Topics
Dentist
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at