Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zahnärztlicher Nacht- und Wochenenddienst, Tonbandinformation

Phone: 01-512 20 78

E-mail: office@wr.zahnaerztekammer.at

Website:

Business Hours

täglich 20-1 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9-18 Uhr
Topics
Dentist
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at