Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wohnungsverbesserung-Behindertengerechter Umbau - MA 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten

Phone: 01-4000-74 860

Fax: 01-4000-99-74 879

E-mail: wv@ma50.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-13 Uhr
Topics
Accessible housing
Accommodation for persons with disabilities
Housing improvements
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at