Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH

Phone: 01-981 21-0

E-mail: alten-pflegedienste@wiso.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-15 Uhr, Freitag 8-13 Uhr

Description

  • Mobile Dienste: Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Besuchsdienst, Mehrstündige Alltagsbegleitung
  • Betreute Seniorenwohngemeinschaften
  • GGeriatrisches Tageszentrum Anton Benya
Topics
Records - unassigned
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at