Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Weißer Ring, Verein, Hilfe für Verbrechensopfer

Phone: 01-712 14 05

Fax: 01-718 83 74

E-mail: office@weisser-ring.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-16 Uhr
Freitag 9-15 Uhr

Description

Kostenlose Information, Beratung und Betreuung von Verbrechensopfern:
emotionale Unterstützung und rechtliche Beratung, psychosoziale und juristische Prozessbegleitung, Unterstützung bei der Suche nach TherapeutInnen, Koordination mit Behörden, in Notfällen finanzielle Unterstützung.

Topics
Court assistance
Crime victims
Violence
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at