Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

1010 Wien, Minoritenplatz 5

Phone: 01-531 20-0

Fax: 01-531 20-3099

E-mail: ministerium@bmbwf.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Ministry of Education
State ministries
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at