Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Friedhöfe Wien GmbH (früher MA 43)

Phone: 01-534 69-0

E-mail: post@friedhoefewien.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16.30 Uhr
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at