Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Abteilung für Anatomie der MedUni Wien

Phone: 01-401 60/37 551

E-mail: anatomie-koerperspenden@meduniwien.ac.at

Website:

Business Hours

Parteienverkehr: 9-12 Uhr
telefonisch erreichbar: 8-13 Uhr

Description

Formular für Personen, die ihren Körper nach ihrem Tod der Wissenschaft zur Verfügung
stellen möchten

Topics
Death
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at