Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Telefonseelsorge

Phone: 142 (gebührenfrei)

Website:

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

telefonisch, per Mail oder Chat erreichbar
Topics
Crisis hotline
Loneliness
Online counselling
Suicide
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at